weberbat_beton_R_2018_3D_stin

Suchá rychlá betonová směs se zrny až 10 mm.

Dostupnost ověřte u dodavatele

Maximální doporučená cena: 205,70 Kč vč. DPH

Používá se ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru i exteriéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určen jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (hydroizolační cementové stěrky, dlažby). Slouží hlavně k vytvoření ztužujících ŽB věnců a výplňový beton určený do tvarovek a k vytvoření betonových mazanin na zhutněném podkladu.

Spotřeba

18–21 kg/1 m2/1 cm