weber_bat vyztuz G120 aplikace

Sklovláknitá tkanina určená jako výztuž do cementových potěrů.

Dostupnost ověřte u dodavatele

Maximální doporučená cena: 2 823,20 Kč vč. DPH

Weberbat výztuž se využívá jako armovací sklovláknitá tkanina pro vybrané cementové potěry, ve kterých výrazně omezuje vznik smršťovacích trhlin a dalších defektů při vyzrávání a zvyšuje pevnosti (především pevnost v tahu za ohybu) celého souvrství.

Spotřeba

1,1 bm/1 m2