weber_floor 4490

Samonivelační modifikovaná hmota na bázi síranu vápenatého, pro tloušťky vrstev 30-60 mm.

Dostupnost ověřte u dodavatele

Maximální doporučená cena: 399,10 Kč vč. DPH

weberfloor 4490 je možné použít v oblasti bytové výstavby jako litý kalciumsulfátový potěr, který rychle vyzrává. Je možno použít jako připojený potěr i jako plovoucí potěr na izolantu nebo separační vrstvě. Strojní zpracování. Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu – dlažba nebo jiná podlahovina. Připravenost pro kladení je dosaženo při zbytkové vlhkosti 0,3 CM % s ohřevem a 0,5 % bez ohřevu.

Spotřeba

18 kg/m2 v tl. vrstvy 1 cm