weber_tec purolast

Ochranný nátěr na beton na bázi akrylátové disperze.

Dostupnost ověřte u dodavatele

Maximální doporučená cena: 6 171,00 Kč vč. DPH

Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující organická rozpouštědla.

Použití: Na preventivní ochranu betonových konstrukcí vůči působení karbonatace, nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek, působení škodlivých zplodin. Na barevné ztvárnění betonových ploch, objektů.

Spektrum barev podle vzorkovnice weber color line.